Chính sách điều khoản sử dụng trang web https://taixiusunwin.online

Chính sách điều khoản sử dụng trang web Sunwin

  1. Điều khoản chung

Trang web Sunwin được quản lý và vận hành bởi công ty Sunwin. Khi sử dụng trang web này, người dùng đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sử dụng được nêu bên dưới. Nếu không đồng ý với các điều khoản này, người dùng không nên sử dụng trang web Sunwin.

  1. Bản quyền

Trang web Sunwin và nội dung của nó được bảo vệ bởi bản quyền. Bất kỳ việc sao chép, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào trên trang web này mà không có sự cho phép bằng văn bản của công ty Sunwin là vi phạm bản quyền.

  1. Sử dụng trang web

Người dùng có trách nhiệm duy trì mật khẩu và thông tin đăng nhập của mình bảo mật. Người dùng không được phép sử dụng trang web Sunwin để phân phối hoặc chia sẻ bất kỳ nội dung không hợp pháp hoặc đe dọa đến an ninh hoặc uy tín của trang web và công ty Sunwin.

Công ty Sunwin không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng trang web này. Người dùng phải tự chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động của mình trên trang web này.

  1. Chính sách bảo mật

Công ty Sunwin cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng theo Chính sách Bảo mật được đăng trên trang web này.

  1. Thay đổi điều khoản

Công ty Sunwin có quyền thay đổi, sửa đổi hoặc cập nhật các điều khoản và điều kiện sử dụng trang web này bất cứ lúc nào. Người dùng có trách nhiệm kiểm tra lại các điều khoản và điều kiện sử dụng này thường xuyên để cập nhật bản thay đổi.

  1. Liên hệ

Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào về Chính sách này, vui lòng liên hệ với công ty Sunwin qua thông tin liên lạc được cung cấp trên trang web.